Fenomen przywiązania

Zapraszam do lektury pracy zbiorowej, której także jestem współautorką. Publikowane artykuły dotyczą wspierania rozwoju prawidłowej więzi z dzieckiem poprzez kontakt fizyczny, empatyczną komunikację, rozumienie potrzeb dziecka oraz własnych emocji. Zawiera również omówienie trudności, które napotyka rodzina w związku z pojawieniem się dziecka i jego wychowaniem.

Czytaj więcej …

Dodaj komentarz