JAK MOGĘ POMÓC TWOJEMU DZIECKU?

OFERTA SENSUUM


W gabinecie świadczę usługi w zakresie konsultacji, diagnozy oraz terapii.


Organizuję szkolenia ze specjalistami z Polski i zza granicy (głównie UK, USA) oraz ogólnopolskie konferencje. Sama również prowadzę szkolenia, warsztaty i krótkie seminaria.

Współpracuję z lekarzami różnych specjalizacji dzięki czemu uzyskuję szerokie spojrzenie na trudności i wyzwania moich pacjentów.

Pracuję z dziećmi w każdym przedziale wiekowym, z młodzieżą oraz ich rodzicami/ opiekunami - pracuję z całym systemem rodzinnym. Konsultuję również trudności i wyzwania okresu dorastania.

Jako Szkoła Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka® specjalizuję się w zakresie pomocy klinicznej dzieciom z zaburzeniami karmienia i jedzenia, wybiórczości pokarmowej, awersji pokarmowej oraz pomocy młodzieży z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, ARFID).


Jako Wydawnictwo Pestka i Ogryzek® zajmujemy się wydawaniem specjalistycznych książek, poradników i przewodników dla rodziców i specjalistów oraz bajek terapeutycznych dla dzieci, także w wersji polsko - angielskiej – wszystko w zakresie szeroko zakrojonej tematyki trudności w karmieniu i jedzeniu, wybiórczości pokarmowej oraz zaburzeń odżywiania.

Sprowadzamy najnowszą wiedzę do Polski – robimy tłumaczenia z języka angielskiego oraz niderlandzkiego - i propagujemy ją wśród polskich specjalistów. Współpracujemy ze specjalistami z UK, USA i innych krajów europejskich.