KONSULTACJE

Konsultacja psychologa dziecięcego60min./175PLN
Konsultacja logopedy wczesnej interwencji60min./150PLN
Konsultacja trudności w karmieniu60min./150PLN

TERAPIA

Terapia Integracji Sensorycznej50min./100PLN
Terapia psychologiczna50min./100PLN
Terapia logopedyczna45min./80PLN
Terapia ręki50min./90PLN
Fizjoterapia50min./100PLN
Terapia karmienia
45min./100PLN
Opinia, wskazówki i zalecenia - dokument wydany na piśmie60 PLN

INNE

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA
pisemna opinia
wywiad kliniczny z Rodzicami i analiza dokumentacji medycznej, psychologiczno – pedagogicznej;
obserwacja kliniczna dziecka (2 spotkania);
opracowanie i omówienie wyników diagnozy z Rodzicami.
4 spotkania/400PLN+50PLN
DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA
pisemna opinia (opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, zaburzenia komunikacji)
wywiad kliniczny, analiza dokumentacji medycznej, psychologiczno – pedagogicznej;
ocena sprawności aparatu artykulacyjnego;
badanie/ ocena słuchu fonemowego;
obserwacja gotowości komunikacyjnej dziecka;
badanie umiejętności komunikacyjnych i językowych dziecka;
omówienie wyników diagnozy z Rodzicami i przekazanie pisemnej opinii.
3 spotkania/300PLN+50PLN
DIAGNOZA ZABURZEŃ KARMIENIA/ wybiórczości pokarmowej 60MIN./150PLN
WIZYTA KONTROLNA-MONITORING ROZWOJU DZIECKA
(spotkanie kontrolne; obserwacja postępów w rozwoju dziecka wg udzielonych zaleceń/ wskazówek)
60 MIN./150PLN
DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – dzieci do 4 lat
pisemna opinia
wywiad kliniczny i analiza rozwoju dziecka + analiza dokumentacji specjalistycznej/ medycznej;
ukierunkowana obserwacja funkcjonowania sensoryczno – motorycznego dziecka;
opracowanie wniosków w formie pisemnej opinii;
omówienie wyników diagnozy z Rodzicami + zalecenia terapeutyczne.
4 spotkania/450PLN+50PLN
DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – dzieci powyżej 4 lat
pisemna opinia
wywiad kliniczny i analiza rozwoju dziecka + analiza dokumentacji medycznej/ psychologiczno – pedagogicznej dziecka;
przeprowadzenie Obserwacji Klinicznej;
przeprowadzenie Testów Południowo – Kalifornijskich;
opracowanie wyników w formie pisemnej opinii;
omówienie wyników diagnozy z Rodzicami + zalecenia terapeutyczne.
4 spotkania/400PLN+50PLN