Oferta gabinetu Sensuum


Konsultacje, diagnostyka i terapia w zakresie:
  1. Rozwoju psychospołecznego, w tym funkcji pokarmowych dzieci w wieku 0-1 rok życia
  2. Rozwoju mowy i komunikacji dzieci do lat 3.
  3. Rozwoju funkcji pokarmowych (zaburzenia ssania u noworodków i niemowląt, rozszerzanie diety niemowląt, sonda, PEG i in.)
  4. Trudności w karmieniu i jedzeniu (karmienie piersią, karmienie butelką, rozszerzanie diety, sonda, PEG, pacjenci onkologiczni, pacjenci kardiologiczni, pacjenci po transplantacji narządów, pacjenci z tracheostomią; choroby metaboliczne, wybiórczość pokarmowa, awersje pokarmowe, spectrum autyzmu)
  5. Rozwoju zaburzeń odżywiania (anoreksja, ARFID);
  6. Rozwoju trudności i wyzwań okresu dorastania;
  7. Wyzwań i trudności dotyczących rozwoju ryzyka ze spectrum.

Zapraszam serdecznie,

Renata Ulman-Bogusławska

O MNIE


Renata Ulman-Bogusławska


Psycholog dziecięcy, logopeda dyplomowany, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta karmienia, specjalista wczesnej interwencji, założycielka SENSUUM

Więcej