O mnie

Jestem psychologiem dziecięcym, logopedą dyplomowanym, terapeutą Integracji Sensorycznej, terapeutą karmienia, specjalistą wczesnej interwencji.

Mam ponad 20. letnie doświadczenie w pracy klinicznej z dziećmi. Specjalizuję się we wczesnej interwencji logopedycznej, wspomaganiu rozwoju dziecka z grupy wysokiego ryzyka w wieku 0-10, a także w zakresie terapii karmienia i jedzenia (m.in. sonda, PEG, wybiórczość pokarmowa), w zakresie konsultacji, w zakresie kompleksowej diagnozy i terapii dziecka w wieku 0 – 10 lat (opóźniony rozwój mowy i komunikacji, spectrum autyzmu, zaburzenia karmienia i jedzenia, zaburzenia odżywiania). Jestem w trakcie szkolenia z terapii traumy oraz psychoterapii systemowej.

Pracuję z całą rodziną.

Jestem autorem i współautorem licznych artykułów dla rodziców i specjalistów, jestem współautorem bajki dla dzieci „Przy wspólnym stole”, współautorem bajki dla dzieci „Natka Pietruszki” w wersji polsko – angielskiej, współautorem „Fenomenu przywiązania”, współautorem książeczki dla rodziców i specjalistów „O rozwoju Mouthing – czyli polskie dzieci mogą wkładać rączki do buzi”. Miałam przyjemność współrecenzować publikację dr Marzeny Machoś i dr Magdaleny Czajkowskiej „Sprawdź, czy jest gotowe do jedzenia. Karty obserwacji” oraz książkę Zuzanny Wędołowskiej i Marty Kostki „Rozgryzione. Jak nauczyć dziecko dobrze jeść? Przewodnik po żywieniu dzieci”.

Uwielbiam obserwować jak dzieci uczą się jeść. Moja największa wiedza i doświadczenie kliniczne pochodzi właśnie od nich samych.

Chętnie dzielę się również swoją wiedzą i doświadczeniem – prowadzę szkolenia i warsztaty, a także organizuję w Gabinecie SENSUUM szkolenia i zapraszam specjalistów z całej Polski i zza granicy (głównie UK, USA).

 • Jestem właścicielem i prowadzę Gabinet SENSUUM od 2002 roku
 • Jestem współzałożycielem Szkoły Terapii Karmienia – Od Pestki do Ogryzka®
 • Jestem współzałożycielem Wydawnictwa Pestka i Ogryzek®
 • Posiadam Certyfikat Instruktora Dziecięcego Masażu Shantali wg Metodyki Holenderskiej Organizacji Shantali

… prywatnie i po godzinach

Jestem szczęśliwą żoną i szczęśliwą mamą Marysi i Tomka.

Moją pasją jest moja rodzina, ogród, dobra książka – czytam w każdym położeniu :-), a także moja praca – spotkania z drugim człowiekiem. Niezmiennie, od kilkudziesięciu lat, jestem zafascynowana Małym Człowiekiem.

Uwielbiam gotować – prosto, lekko i smacznie, dla dużych i dla małych. Kocham podróże – te bliskie i te dalekie, te rowerem, samochodem, i te samolotem. Szczególnie kocham Włochy i Skandynawię.

Na co dzień staram się żyć na miarę swoich talentów i potencjału, i wierzę, bo tego doświadczam, że „marzenia realizuje się na piechotę”.

Serdecznie zapraszam
Renata Ulman-Bogusławska

Szkolenia

 • „Podstawy wspierania laktacji – ssanie, fizjologia, postępowanie. Podejście oparte na dowodach naukowych” – Catherina Watson Genna, Warszawa 2022
 • „Najpierw zapytaj o zgodę – zlęknione niejadki, niespokojne posiłki” – Marsha Dunn Klein, Gdańsk 2022
 • „Jak być dobrym terapeutą?” – prof. Bogdan De Barbaro, Warszawa 2022
 • Niemowlak u logopedy, MIOBOBO®, online 2020
 • Pielęgnacja neurorozwojowa i rozwój dziecka w 1 roku życia z uwzględnieniem zaburzeń napięcia mięśniowego, Warszawa 2020
 • O roli traumy wczesnodziecięcej, online 2020
 • Awersje pokarmowe u dzieci, Warszawa 2020
 • Awersje pokarmowe u dzieci na przykładzie choroby refluksowej, online 2020
 • Wędzidełko językowe okiem praktyka, online 2020
 • Autism and eating challenges – understanding and supporting Autistic children, London 2020
 • Od jedzenia do mówienia – rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy, Warszawa 2019
 • Ocena gotowości małego dziecka do funkcji jedzenia w ujęciu sensomotorycznym, Warszawa 2019
 • ORM – kreatywne postępowanie logopedyczne, Warszawa 2019
 • Rozwój funkcji karmienia – zaburzenia i leczenie, szkolenie z Jenny McGlothlin, Warszawa 2019
 • Stymulacja traktu ustno – twarzowego, Warszawa 2019
 • ARFID i neofobia pokarmowa, szkolenie z dr Gillian Harris i dr Sarah Mason, Warszawa 2019
 • I Ogólnopolska Konferencja Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka „Karmienie małego dziecka – wieloaspektowość w terapii. Podejście interdyscyplinarne, Gdańsk 2019
 • Interdyscyplinarne leczenie wad zgryzu, artykulacji, narządu ruchu
  i postawy ciała, Gdańsk 2019
 • Terapia zaburzeń obszaru ustno-twarzowego, jedzenia, picia w wieku dziecięcym - MET Susanne Renk, Warszawa 2018
 • Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków  i niemowląt, Warszawa 2018
 • Ankyloglossia u noworodków i niemowląt. Diagnoza i terapia, Warszawa 2018
 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi - diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych, Warszawa 2018
 • Zaburzenia odżywiania w wieku niemowlęcym i wczesnodziecięcym. Karmienie FST- Susanne Renk, Warszawa, 2018
 • Praca z rodzicami niejadków - intensywny trening, szkolenie z Jo Cormack, Warszawa 2018
 • Diagnoza i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt - nowe podejście, Warszawa 2017
 • Niemowlak u logopedy, Warszawa 2017
 • Od zabawy do mówienia - Guguhopla, Warszawa 2017
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym, Warszawa 2017
 • CERTYFIKAT terapeuty Empathy Dolls” Gdańsk 2016
 • „Karmienie terapeutyczne Human Touch” Gdańsk 2016
 • „Terapia logopedyczna małego dziecka z autyzmem – warsztaty” Warszawa 2016
 • Early Start Denver Model: Introduction Course Workshop (Certificate of Completion in the ESDM Introduction Course), Warszawa 2016
 • „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu” Fundacja Synapsis, Warszawa 2016
 • „Małe dziecko – dużo pomysłów. Wczesna interwencja – wspomaganie rozwoju wsparciem dziecka i rodziny” Konferencja, Warszawa 2015
 • „Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne” M. Baj-Lieder, Warszawa 2015
 • „Nadwrażliwość dotykowa jamy ustnej u dzieci” M. Baj-Lieder, Warszawa 2015
 • „Elastic Theraputic Taping in Head, Neck and Orofacial disordres” Esther de Ru, Karpacz 2015
 • „Diagnostyka miofunkcjonalna” Anita Kittel, Toruń 2015
 • „Wczesna Interwencja Logopedyczna. Terapia, wspomaganie, wsparcie-trzy drogi i jeden cel” Toruń 2015
 • Terapia traktu ustno-twarzowego” Beata Wnuk, Warszawa 2015
 • „Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Usprawnianie” Mira Rządzka, Poznań 2014
 • „Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju IDS” PTP, Warszawa 2014
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka – strategie leczenia wg Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney” Warszawa 2014
 • „Zabawa inspirująca rozwój” Adrian Borowik, Warszawa 2014
 • The SOFFI: Supporting Oral Feeding In Fragile Infants 2-Day Training” Erin S. Ross, PH.D., CCC-SLP, Warszawa 2014
 • EBTA Congress „A Preemie is always a Preemie…?” Polskie Stowarzyszenie NDT-Bobath, Warszawa 2014
 • „Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania” K. Sedivy, Warszawa 2014
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu” M. Korendo, Warszawa 2014
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R” Fundacja Synapsis, Warszawa 2013
 • „Dobry początek. Współczesne kierunki we wczesnym wspomaganiu rozwoju” Konferencja dla profesjonalistów, Gdańsk 2013
 • CERTYFIKAT „Postępowanie diagnostyczne oraz terapia neurologopedyczna dzieci z deficytem pochodzenia mózgowego” Aleksandra Łada
 • „The Growing Minds Program” Steven Wertz; USA
 • „Baśń w wychowaniu i terapii dziecka” E. Rakowska
 • „Zastosowanie dramy w terapii dzieci” J. Gach – Kustra, M. Nowicka
 • „Diagnoza i terapia dziecka krzywdzonego” M. Sajkowska
 • „Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych, ich różnorodne objawy i metody terapii” A. Kozłowska
 • „Rozpoznanie, diagnoza i leczenie zespołu ADHD” A. Kołakowski
 • „Ocena gotowości szkolnej i pomoc w jej osiąganiu” T. Opolska
 • CERTYFIKAT „Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej” I stopień Małgorzata Karga
 • CERTYFIKAT „Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej wg programu dr Jean Ayres” II stopień Małgorzata Karga
 • CERTYFIKAT „Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem metody Castillo Moralesa” dr Anna Regner, dr Teresa Kaczan
 • CERTYFIKAT „Diagnoza i terapia dzieci w wieku 0-18 lat” Violet F. Maas; USA
 • „Jak pracować z dzieckiem autystycznym?” A. Lemańska
 • „Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)” Tomasz Wolańczyk – konferencja naukowo – szkoleniowa
 • „Integracja sensoryczna a neuronauka – od narodzin do starości” – konferencja naukowo – szkoleniowa
 • „Stosowanie i interpretacja Dziecięcej Skali Rozwojowej DSR” – PTP Warszawa
 • „Kinezjologia edukacyjna – nauka, pseudonauka czy manipulacja?” – konferencja naukowa KSW
 • „Zaburzenia neurorozwojowe u dzieci – możliwości diagnostyczno – lecznicze i rola zespołu terapeutycznego” – konferencja naukowo – szkoleniowa Stowarzyszenie „Po Pierwsze Rodzina”
 • „Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 5. i 6. letnich” PTPiP Gdańsk
 • „Bateria – 8 i Bateria – 10/12 w praktyce diagnostycznej” PTPiP Gdańsk
 • „SLI – specyficzne zaburzenia językowe – diagnoza, terapia, edukacja” – CWRO Warszawa
 • CERTYFIKAT „Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej. Strategie postępowania diagnostyczno – terapeutycznego w obszarze oralnych funkcji pokarmowych, motorycznych i sensorycznych u dzieci z obciążonym wywiadem neurologicznym według koncepcji NDT – Bobath” – dr Aleksandra Łada
 • CERTYFIKAT „Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej. Standardy diagnostyki oraz terapii neurologopedycznej w zakresie wczesnych funkcji oralnych noworodków i niemowląt” – dr Aleksandra Łada
 • CERTYFIKAT „Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy – wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0. do 2. roku życia” – Małgorzata Łukaszewska
 • „Diagnoza rozwoju i ocena funkcjonowania dziecka w wieku od 0. do 3. lat” – dr Maria Piszczek
 • „Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy” – Małgorzata Łukaszewska