Sensuum – Gabinet Terapii Dziecięcej

ul. Skoroszewska 5 lok. 100 Klatka C
(wejście od ul. A. Prystora)
02-495 Warszawa

UWAGA!
Nowy adres email renata@sensuum.pl
rboguslawska@op.pl Stary adres aktywny do 1 maja 2016r.

+48 22 118 35 47
+48 502 379 381
www.sensuum.pl

Dodatkowe informacje

NIP: 815 153 41 17
REGON: 691697997

Nr konta (opłaty za diagnostykę i zajęcia terapeutyczne):
36 1050 1924 1000 0091 0903 6096
Nr konta (opłaty za szkolenia):
13 1140 2004 0000 3202 3151 5751

Formularz Kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat (wymagane)

Treść wiadomości

Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest firma Renata Ulman-Bogusławska Gabinet Terapii Dziecięcej Sensuum z siedzibą w Warszawie (02-495), przy ul. Skoroszewskiej 5 m. 100 (dalej: Sensuum). Nadzór nad przetwarzaniem i ochroną danych sprawuje Sensuum, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: renata@sensuum.pl.
Podanie danych i wysłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny w celu zarejestrowania uczestnika na wybrane szkolenie prowadzone w Sensuum, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO); następnie dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Odbiorcami danych są współpracownicy Sensuum oraz podmioty, którym Sensuum może powierzyć działania wynikające z realizacji w/w celów, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania; dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) ani organizacji międzynarodowej i będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody (np.: w ten sam sposób, w jaki została wyrażona); a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.