O mnie …

Jestem psychologiem dziecięcym, logopedą dyplomowanym, terapeutą Integracji Sensorycznej, terapeutą karmienia, specjalistą wczesnej interwencji oraz certyfikowanym terapeutą Empathy Dolls ®. Specjalizuję się we wczesnej interwencji logopedycznej, wspomaganiu rozwoju dziecka z grupy wysokiego ryzyka w wieku 0-3, a także w zakresie terapii karmienia, konsultacji, kompleksowej diagnozy i terapii dziecka w wieku 0. – 3 lat.

Moje szczególne zainteresowania zawodowe to psychologia kliniczna dziecka, zagadnienia związane z rozwojem ruchowym, funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego oraz wczesna interwencja, terapia i stymulacja rozwoju.
Każde dziecko jest dla mnie osobistym wyzwaniem i nową ścieżką własnego rozwoju, nie tylko zawodowego.

Bardzo chętnie dzielę się wiedzą i doświadczeniem – prowadzę szkolenia, warsztaty i seminaria.

• Jestem właścicielem i prowadzę „Sensuum” od 2002 roku.
• Jestem współzałożycielem Szkoły Terapii Karmienia – „Od pestki do ogryzka”Logo Szkoły Terapii Karmienia• Jestem współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej (PTIS).
• Pełnię funkcję koordynatora w Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom.
• Posiadam Certyfikat Instruktora Dziecięcego Masażu Shantali wg Metodyki Holenderskiej Organizacji Shantali.
• Współpracowałam z Fundacją „Przyjaciel” pisząc artykuły do wydawanego przez Fundację dwumiesięcznika „Przyjaciel”.

Ukończone kursy i szkolenia

 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym, Warszawa 2017
 • CERTYFIKAT terapeuty Empathy Dolls” Gdańsk 2016
 • „Karmienie terapeutyczne Human Touch” Gdańsk 2016
 • „Terapia logopedyczna małego dziecka z autyzmem – warsztaty” Warszawa 2016
 • Early Start Denver Model: Introduction Course Workshop (Certificate of Completion in the ESDM Introduction Course), Warszawa 2016
 • „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu” Fundacja Synapsis, Warszawa 2016
 • „Małe dziecko – dużo pomysłów. Wczesna interwencja – wspomaganie rozwoju wsparciem dziecka i rodziny” Konferencja, Warszawa 2015
 • „Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne” M. Baj-Lieder, Warszawa 2015
 • „Nadwrażliwość dotykowa jamy ustnej u dzieci” M. Baj-Lieder, Warszawa 2015
 • „Elastic Theraputic Taping in Head, Neck and Orofacial disordres” Esther de Ru, Karpacz 2015
 • „Diagnostyka miofunkcjonalna” Anita Kittel, Toruń 2015
 • „Wczesna Interwencja Logopedyczna. Terapia, wspomaganie, wsparcie-trzy drogi i jeden cel” Toruń 2015
 • Terapia traktu ustno-twarzowego” Beata Wnuk, Warszawa 2015
 • „Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Usprawnianie” Mira Rządzka, Poznań 2014
 • „Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju IDS” PTP, Warszawa 2014
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka – strategie leczenia wg Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney” Warszawa 2014
 • „Zabawa inspirująca rozwój” Adrian Borowik, Warszawa 2014
 • The SOFFI: Supporting Oral Feeding In Fragile Infants 2-Day Training” Erin S. Ross, PH.D., CCC-SLP, Warszawa 2014
 • EBTA Congress „A Preemie is always a Preemie…?” Polskie Stowarzyszenie NDT-Bobath, Warszawa 2014
 • „Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania” K. Sedivy, Warszawa 2014
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu” M. Korendo, Warszawa 2014
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R” Fundacja Synapsis, Warszawa 2013
 • „Dobry początek. Współczesne kierunki we wczesnym wspomaganiu rozwoju” Konferencja dla profesjonalistów, Gdańsk 2013
 • CERTYFIKAT „Postępowanie diagnostyczne oraz terapia neurologopedyczna dzieci z deficytem pochodzenia mózgowego” Aleksandra Łada
 • „The Growing Minds Program” Steven Wertz; USA
 • „Baśń w wychowaniu i terapii dziecka” E. Rakowska
 • „Zastosowanie dramy w terapii dzieci” J. Gach – Kustra, M. Nowicka
 • „Diagnoza i terapia dziecka krzywdzonego” M. Sajkowska
 • „Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych, ich różnorodne objawy i metody terapii” A. Kozłowska
 • „Rozpoznanie, diagnoza i leczenie zespołu ADHD” A. Kołakowski
 • „Ocena gotowości szkolnej i pomoc w jej osiąganiu” T. Opolska
 • CERTYFIKAT „Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej” I stopień Małgorzata Karga
 • CERTYFIKAT „Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej wg programu dr Jean Ayres” II stopień Małgorzata Karga
 • CERTYFIKAT „Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem metody Castillo Moralesa” dr Anna Regner, dr Teresa Kaczan
 • CERTYFIKAT „Diagnoza i terapia dzieci w wieku 0-18 lat” Violet F. Maas; USA
 • „Jak pracować z dzieckiem autystycznym?” A. Lemańska
 • „Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)” Tomasz Wolańczyk – konferencja naukowo – szkoleniowa
 • „Integracja sensoryczna a neuronauka – od narodzin do starości” – konferencja naukowo – szkoleniowa
 • „Stosowanie i interpretacja Dziecięcej Skali Rozwojowej DSR” – PTP Warszawa
 • „Kinezjologia edukacyjna – nauka, pseudonauka czy manipulacja?” – konferencja naukowa KSW
 • „Zaburzenia neurorozwojowe u dzieci – możliwości diagnostyczno – lecznicze i rola zespołu terapeutycznego” – konferencja naukowo – szkoleniowa Stowarzyszenie „Po Pierwsze Rodzina”
 • „Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 5. i 6. letnich” PTPiP Gdańsk
 • „Bateria – 8 i Bateria – 10/12 w praktyce diagnostycznej” PTPiP Gdańsk
 • „SLI – specyficzne zaburzenia językowe – diagnoza, terapia, edukacja” – CWRO Warszawa
 • CERTYFIKAT „Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej. Strategie postępowania diagnostyczno – terapeutycznego w obszarze oralnych funkcji pokarmowych, motorycznych i sensorycznych u dzieci z obciążonym wywiadem neurologicznym według koncepcji NDT – Bobath” – dr Aleksandra Łada
 • CERTYFIKAT „Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej. Standardy diagnostyki oraz terapii neurologopedycznej w zakresie wczesnych funkcji oralnych noworodków i niemowląt” – dr Aleksandra Łada
 • CERTYFIKAT „Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy – wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0. do 2. roku życia” – Małgorzata Łukaszewska
 • „Diagnoza rozwoju i ocena funkcjonowania dziecka w wieku od 0. do 3. lat” – dr Maria Piszczek
 • „Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy” – Małgorzata Łukaszewska

… prywatnie i po godzinach

Jestem szczęśliwą żoną, świadkiem cudu życia i szczęśliwą mamą dwójki wspaniałych i ciekawych świata dzieci – Marysi i Tomka. Jestem posiadaczką psa o imieniu Fado – rasy Cavalier Blenheim.
Moją pasją jest przede wszystkim moja praca, a także bieganie, narty i dobra książka.

Uwielbiam gotować – lekko i smacznie, dla dużych i dla małych. Kocham podróże – te bliskie i te dalekie, te rowerem, i te samolotem. Nie rozstaję się wtedy z aparatem fotograficznym. Lubię Bałtyk jesienią i polskie góry zimą.

Po godzinach, a czasami i przed, zgłębiam języki obce – hiszpański i angielski.
Niezmiennie, od kilkudziesięciu lat, jestem zafascynowana Małym Człowiekiem.

Na co dzień staram się żyć na miarę swoich talentów i potencjału, i wierzę, bo tego doświadczam, że „marzenia realizuje się na piechotę”.

Serdecznie zapraszam

Renata Ulman-Bogusławska