Magda KamerJestem z wykształcenia fizjoterapeutą oraz terapeutą Integracji Sensorycznej.

Kwalifikacje zawodowe zdobyłam na uczelniach: Akademia Wychowania Fizycznego, kierunek: fizjoterapia (studia magisterskie) oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej, kierunek: pedagogika specjalna, specjalizacja: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (studia licencjackie).

Praktykę zawodową zdobywam od 3 lat pracując w placówkach oświatowych, tj. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi, prowadząc zajęcia usprawniania ruchowego, terapię integracji sensorycznej oraz gimnastykę korekcyjną.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • marzec 2017 – Ocena neurorozwojowa dziecka w zakresie funkcjonowania odruchów neurologicznych oraz ich integracji w ośrodkowym układzie nerwowym (o.u.n.). Sposoby oddziaływań terapeutycznych.
 • marzec 2017 – Praca z dzieckiem ze spastycznością – wspomaganie funkcji ruchowych
 • marzec 2017 – Rozwój oraz wspomaganie psychoruchowe niemowlęcia i małego dziecka – znaczenie neurofizjologicznej stymulacji.
 • luty 2018 – Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno – motorycznym
 • marzec 2018 – Dziecko wiotkie (to szkolenie będzie 17-18 marca, więc Ci przesyłam)
 • 2016 – Kurs instruktorski korektywy i kompensacji wad postawy ciała – podstawowy i rozszerzony
 • 2016 – Piłki, taśmy, bosu – kompleksowy trening
 • 2016 – Roller – zastosowanie w treningu i usprawnianiu
 • 2016 – Każdy może być kreatywny! Rozwijanie procesu twórczego w pracy z dziećmi
 • 2015 – Kurs Integracji Sensorycznej drugiego stopnia – Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej
 • 2015 – Kinesiology Taping kurs podstawowy
 • 2015 – Diagnoza, obraz kliniczny, modele leczenia w przypadku najczęstszych zaburzeń rozwojowych u dzieci     –  ADHD, zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia zachowania, Zespół Aspergera
 • 2015 – Muzykoterapia
 • 2014 – Kurs Integracji Sensorycznej pierwszego stopnia – Neurofizjologiczne podstawy integracji sensorycznej
 • 2014 – Ocena neurorozwojowa niemowląt – wczesna interwencja
 • 2013 – Terapia ręki
 • 2013 – PNF kurs podstawowy
 • 2010 – Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia osób dorosłych i dzieci – kurs drugiego stopnia