indeksJestem pedagogiem, logopedą, specjalistą wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka.Absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Pedagogika; Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M Grzegorzewskiej na kierunku Logopedia (studia podyplomowe), a także absolwentką Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu na kierunku Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka (studia podyplomowe). Jestem stażystką Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka IMiD w Warszawie.

 

Kursy i szkolenia:

  • „Terapia PNF w dysfunkcjach wewnętrzno- i zewnętrzno-oralnych. Terapia Ręce na pacjencie (Hands on therapy)” Mari Beate Selker, Marzec 2016
  • „Monitorowanie rozwoju niemowląt i małych dzieci w Polsce w kierunku Spectrum Zaburzeń Autystycznych: The Social Attention and Communication Study – Reviesed (SACS-R) dr Josephine Barbaro, Lipiec 2014
  •  „Gdy dziecko nie chce jeść” – Fundacja Dzieci Niczyje
  • „Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się (AAC) stopień I i II”, Jolanta Jaszczuk, Iwona Stępniewicz
  • „Piktogramy – szwedzki system komunikacji pozawerbalnej dla osób z niepełnosprawnościami i mających problemy w słownym porozumiewaniu się”, Maria Podeszewska – Mateńko
  • „Neurologopedia – kurs doskonalący”, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
  • „Dziecięca Neurologopedia Kliniczna wg koncepcji NDT – Bobath”, Aleksandra Łada
  • „Strategie postępowania diagnostyczno – terapeutycznego wg koncepcji NDT – Bobath”, Aleksandra Łada
  •  „Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne”, Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik
  • Warsztaty szkoleniowe w Ośrodku Terapii Rodzin i Młodzieży z Wadą Słuchu w Warszawie

Doświadczenie zawodowe

Od ponad dwóch lat pracuję w żłobku integracyjnym prowadząc indywidualne terapie logopedyczne z dziećmi z różnego rodzaju dysfunkcjami w rozwoju oraz profilaktyczne zajęcia grupowe.

Prywatnie jestem mamą dwóch córeczek.