Jesteśmy ściśle współpracującym ze sobą zespołem specjalistów mających doświadczenie w pracy z dzieckiem i jego trudnościami w rozwoju psychoruchowym.

Jesteśmy ambitni i nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje dążąc do rozwijania swoich umiejętności i ucząc się od najlepszych, zarówno w kraju, jak i za granicą (Stany Zjednoczone, Anglia, Hiszpania). Świadczymy pomoc, zarówno dziecku, jak i jego rodzinie, na wysokim poziomie jakości.

Jesteśmy otwarci na innych, wytrwale poszukujemy rozwiązań, jesteśmy pełni pasji w pracy z dzieckiem, również niepełnosprawnym.
Zajmujemy się konsultacjami, kompleksową diagnostyką i terapią dziecka, także najmłodszego. To, co nas wyróżnia to kompleksowa opieka dziecka w wieku już od urodzenia, wczesna interwencja i monitoring rozwoju dziecka z grupy wysokiego ryzyka.

W ramach Gabinetu SENSUUM funkcjonuje Szkoła Terapii Karmienia „Od pestki do ogryzka” oraz SENSUUM Kompetencje – szkolenia i warsztaty.

Zapraszam serdecznie,
Renata Ulman-Bogusławska