Wybierz Szkolenie (wymagane)

Imię i nazwisko (wymagane)

Data urodzenia (wymagane)

Miejsce urodzenia (wymagane)

Miejsce zamieszkania (wymagane)

Wykształcenie (wymagane)

Zawód wykonywany (wymagane)

Miejsce pracy (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Informacje dodatkowe

Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest firma Renata Ulman-Bogusławska Gabinet Terapii Dziecięcej Sensuum z siedzibą w Warszawie (02-495), przy ul. Skoroszewskiej 5 m. 100 (dalej: Sensuum). Nadzór nad przetwarzaniem i ochroną danych sprawuje Sensuum, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: renata@sensuum.pl.
Podanie danych i wysłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny w celu zarejestrowania uczestnika na wybrane szkolenie prowadzone w Sensuum, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO); następnie dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Odbiorcami danych są współpracownicy Sensuum oraz podmioty, którym Sensuum może powierzyć działania wynikające z realizacji w/w celów, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania; dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) ani organizacji międzynarodowej i będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody (np.: w ten sam sposób, w jaki została wyrażona); a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.