Organizuję specjalistyczne szkolenia prowadzone przez profesjonalistów-praktyków, skierowane do osób na co dzień pracujących z dziećmi.
Z oferty mogą skorzystać: rehabilitanci, fizjoterapeuci, psychologowie, logopedzi, pedagodzy, pielęgniarki, położne, specjaliści pracujący w żłobkach, studenci, rodzice.
Aktualnie w ramach SENSUUM Kompetencje © polecamy następujące szkolenia:

si_niemowleta7„Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0 – 12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym”.
Termin: 24-25.11.2018r.
Koszt: 550 PLN
Prowadzące: Aneta Giczewska, Renata Ulman-Bogusławska
sensomotoryczna2„Małe dziecko z perspektywy integracji sensorycznej. Obserwacja jako element diagnozy. Możliwości wsparcia. Strategie terapeutyczne”.
Termin: 28.10.2018r. Gdańsk
Koszt:
Prowadząca: Renata Ulman-Bogusławska
niemowlak"Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt"
Termin: 8.12.2018 r.
Koszt: 450 PLN
Prowadząca: dr Mira Rządzka
 Jakiś tekst"Guguhopla, od zabawy do mówienia"
Termin: 7.09.2018 r.
Koszt: 450 PLN
Prowadząca: dr Marzena Machoś
Logo Szkoły Terapii Karmienia„Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym”.
Termin: 14.10.2018r. Warszawa, 27.10.2018r. Gdańsk
Koszt: 400 PLN
Prowadzące: Marta Baj-Lieder, Renata Ulman-Bogusławska
"Niemowlak u logopedy - diagnoza, profilaktyka i wczesna stymulacja”.
Termin: 8.09.2018r.
Koszt: 450 PLN
Prowadząca: dr Marzena Machoś


„ASD - pierwsze spotkania terapeutyczne z małym dzieckiem”.
Termin: 15.12.2018r.
Koszt: 380 PLN
Prowadząca: Joanna Wójtowicz-Pałasz

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenia na szkolenia przyjmuję jedynie w formie wypełnionego i wysłanego formularza.

Wpłatę zaliczki dokonujemy w terminie 3 dni od daty przekazania formularza zgłoszeniowego przelewem na konto nr: 13 1140 2004 0000 3202 3151 5751
Brak wpłaty zaliczki powoduje skreślenie z listy uczestników.
Pozostałą część opłaty wnosimy na 21 dni przed szkoleniem.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia:

  • na 14 dni lub więcej przed szkoleniem zwracamy całość wniesionej opłaty,
  • na 14 i mniej dni kalendarzowych zwracamy 50 % wniesionej opłaty,W przypadku braku informacji o rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenie nieobecności na 7 i mniej dni przed szkoleniem – nie zwracamy wniesionych wpłat.
    Rezygnacji ze szkolenia należy dokonać w formie pisemnej na adres e-mail: renata@sensuum.pl
    Ceny szkoleń obejmują: koszt organizacji, wynagrodzenie dla prowadzącego, certyfikaty, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Zapisy na szkolenia