Cała Polska czyta dzieciomFundacja Cała Polska Czyta Dzieciom

Celem fundacji jest wspieranie zdrowia emocjonalnego – psychicznego, umysłowego i moralnego – dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne i promocyjne.Fundacja otrzymała wiele nagród, a wśród nich Grand Prix na Festiwalu Komunikacji Społecznej, Medal „Gloria Artis” Ministra Kultury, Nagrodę honorową Pro Publico Bono, nagrodę międzynarodową IBBI-Asahi Reading Promotion Award, Nagrodę Guliwera, Nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek i inne. Więcej …

Acentrum jest ośrodkiem diagnostyczno, terapeutyczno, rehabilitacyjnym, którego zespół tworzą terapeuci z bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Więcej …

Fundacja Być Bliżej Siebie pomaga przybliżyć wiedzę o Programie Son-Rise – pełnej miłości i radości terapii autyzmu i innych wyzwań rozwojowych. Na stronie Fundacji można znaleźć informacje na temat Programu Son-Rise® (w Polsce nazywanego również Metodą Opcji) – intensywnej i efektywnej terapii dzieci i dorosłych z autyzmem i zaburzeniami z jego spektrum, Zespołem Aspergera, PDD i innymi wyzwaniami rozwojowymi.

badaBadaBada Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu to ogólnopolska inicjatywa Fundacji SYNAPSIS. Wierzymy, że dzięki Programowi u wielu dzieci zaburzenia ze spektrum autyzmu będą rozpoznawane dużo wcześniej niż dotychczas. Postanowiliśmy skoncentrować nasze działania na edukacji rodziców, opiekunów, lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy pediatrów, psychologów, pedagogów, pielęgniarek i innych specjalistów. To od ich wiedzy o typowych i nietypowych objawach autyzmu zależy szybkie dalsze diagnozowanie dziecka. Wczesna diagnoza to szansa na samodzielność.

Centrum Terapii LOGOP