Czasem zdarza się, że zachowanie dziecka nie jest na tyle niepokojące, by „iść z nim do psychologa” lub rodzice sami czują, że problem w relacji z dzieckiem dotyczy raczej ich w niej udziału niż dziecka.  Takie uczucia i myśli pojawiają się rodzicom dzieci w bardzo różnym wieku. Dlatego też nasza oferta dla rodziców jest dość szeroka i różnorodna ze względu na różnice w gotowości rodziców do rozmawiania o sobie (indywidualnie bądź grupowo), głębokość problemów dziecka (może ich nawet nie być!) oraz wiek dzieci.

Bez względu na wiek dziecka – wszystkim rodzicom proponuję:

Konsultację psychologiczna jako formę pomocy polegającą na omówieniu problemu czy trudności. Użyteczną w kryzysach i zmianach rozwojowych dziecka  lub nagromadzeniu się wydarzeń życiowych. Konsultacja psychologiczna dotyczy także obaw i niepokojów rodziców czy ich dziecko rozwija się prawidłowo.

Poradnictwo wychowawcze które przeznaczone jest dla rodziców napotykających trudności wychowawcze ze swoimi dziećmi. To doradcze konsultacje, które mają na celu, po rozpoznaniu przyczyn i form zgłaszanych trudności, pomoc rodzicom w znalezieniu odpowiednich metod wychowawczych, adekwatnych zarówno do ich możliwości, jak i specyfiki dziecka oraz poziomu i możliwości jego rozwoju.

MasażMasaż Shantali – prowadzimy kursy instruktażowe jak masować niemowlęta. Masaż Shantali nie jest masażem rehabilitacyjnym i może go wykonywać każdy rodzic – to prosta sztuka, która wpływa korzystnie na rozwój dziecka.Więcej …