Pierwszy rok życia to najbardziej istotny okres w życiu człowieka. Ten czas wpływa na kolejne etapy rozwoju człowieka. Dlatego też jakość zmian dotyczących rozwoju psychomotorycznego w pierwszym roku życia powinna być przedmiotem zainteresowania wielu specjalistów, a także znajdować się pod bacznym okiem rodziców.

W gabinecie znajdą Państwo wsparcie w zakresie:

Wczesnej interwencji logopedycznej w ramach której znajdą Państwo ocenę neurologopedyczną, a także ocenę i diagnostykę opóźnionego rozwoju mowy.

 

Terapii karmienia gdzie znajdą Państwo wskazówki odnośnie prawidłowego karmienia piersią, prawidłowego karmienia butelką, prawidłowego pobierania pokarmu z łyżeczki, nauki picia z kubeczka, stymulacji odruchu żucia i gryzienia, wygórowanego odruchu wymiotnego, nadwrażliwość śluzówki, niskiego napięcia mięśnia okrężnego ust (nawykowe oddychanie przez usta, stale uchylone wargi, sen z otwartą buzią), masażu wnętrza jamy ustnej, masażu logopedycznego, stymulacji z wykorzystaniem chewy tubes.

Opieki nad dzieckiem z obciążonym okresem ciążowo-okołoporodowym i wcześniakiem – U wielu noworodków, niemowląt i małych dzieci obserwowane są różnego rodzaju zaburzenia funkcji, nie zawsze związane ze stałym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (OUN) lub zmysłów. Znaczna część tych dzieci, jeśli nie uzyska wcześnie pomocy, to w swoim dalszym rozwoju ma trudności z realizacją kolejnych etapów różnych umiejętności. Wiele z tych dzieci wymaga między innymi wspomagania kształtowania funkcji warunkujących np. rozwój mowy.

MasażMasażu Shantali – prowadzimy kursy instruktażowe jak masować niemowlęta. Masaż Shantali nie jest masażem rehabilitacyjnym i może go wykonywać każdy rodzic – to prosta sztuka, która wpływa korzystnie na rozwój dziecka.

Integracji sensomotorycznej – jest to jakościowa ocena przebiegu procesów integracji sensomotorycznej umożliwiająca dokonanie oceny także przed 4 rokiem życia. Na podstawie szczegółowego wywiadu klinicznego z rodzicami dziecka i arkuszy obserwacji oraz obserwacji bezpośredniej dziecka dokonujemy jakościowej oceny procesów integracji sensorycznej i oceniamy jak OUN dziecka radzi sobie z przetwarzaniem wrażeń przedsionkowych, proprioceptywnych, dotykowych, smakowych, węchowych, wzrokowych i słuchowych.