SACS-R jest narzędziem, które  pozwala wykrywać nietypowy rozwój dziecka w zakresie rozwoju społecznego i komunikacji. SACS-R umożliwia badanie dzieci od 8.do 31. miesiąca życia. Polega na obserwacji dziecka i przeprowadzeniu z nim kliku prób, które nie wykraczają poza codzienne aktywności. Narzędzia SACS umożliwiają wczesne, bo już od 8. miesiąca życia rozpoznanie symptomów zaburzeń ze spektrum autyzm. Obserwacja dzieci z użyciem narzędzie SACS jest jak dotychczas najbardziej efektywną metodą wczesnego wykrywania ASD (Autism Syndrom Disorder).

M-CHAT-R/F jest dwustopniowym narzędziem przesiewowym stosowanym w celu oceny czy dane dziecko może być zagrożone zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Przeznaczone jest do regularnych obserwacji dzieci w wieku 16. – 30. miesięcy. W przypadku wystąpienia ryzyka – potrzebne jest przeprowadzenie przez specjalistę tzw. procedury weryfikacyjnej, potwierdzającej bądź wykluczającej wynik uzyskany w kwestionariuszu.