Ocena gotowości małego dziecka do funkcji jedzenia w ujęciu sensomotorycznym.