ARFID a neofobia pokarmowa. Diagnostyka różnicowa, uwarunkowania, konsekwencje.

Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym – szkolenie wg standardu Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka©
10 stycznia, 2020
Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym – szkolenie wg standardu Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka©
10 stycznia, 2020