CENNIK

DIAGNOSTYKADZIECI

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

pisemna opinia; wywiad kliniczny; analiza dokumentacji medycznej; ocena sprawności aparatu artykulacyjnego; badanie słuchu fonemowego, umiejętności komunikacyjnych i językowych dziecka; obserwacja gotowości komunikacyjnej dziecka;

3 spotkania / 300 PLN
+50 PLN


DZIECI

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

pisemna opinia; wywiad kliniczny z Rodzicami i analiza dokumentacji medycznej, psychologiczno-pedagogicznej; obserwacja kliniczna dziecka (2 spotkania); opracowanie i omówienie wyników diagnozy z Rodzicami;
 

4 spotkania / 400 PLN
+50 PLN


DZIECI

DIAGNOSTYKA
ZABURZEŃ KARMIENIA / WYBIÓRCZOŚCI POKARMOWEJ


 
 

60 min / 150 PLN
 


DZIECI DO 4 LAT

DIAG. INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

pisemna opinia; wywiad kliniczny i analiza rozwoju dziecka; analiza dokumentacji specjalistycznej / medycznej; ukierunkowana obserwacja funkcjonowania sensoryczno – motorycznego dziecka; omówienie wyników i zalecenia terapeutyczne;

4 spotkania / 450 PLN
+50 PLN


DZIECI POWYŻEJ 4 LAT

DIAG. INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

pisemna opinia; wywiad kliniczny i analiza rozwoju dziecka; analiza dokumentacji medycznej; przeprowadzenie Obserwacji Klinicznej; przeprowadzenie Testów Południowo – Kalifornijskich; omówienie wyników i zalecenia terapeutyczne;

4 spotkania / 400 PLN
+50 PLN

KONSULTACJEKONSULTACJE

PSYCHOLOG DZIECIĘCY
 


60 min / 175 PLN


KONSULTACJE

LOGOPEDA
WCZESNEJ
INTERWENCJI


60 min / 150 PLN


KONSULTACJE

TRUDNOŚCI W KARMIENIU
 


60 min / 150 PLN


KONSULTACJE

WIZYTA
KONTROLNA
 


60 min / 150 PLN


KONSULTACJE

MONITORING ROZWOJU
DZIECKA


60 min / 150 PLN

TERAPIETERAPIA

INTEGRACJA SENSORYCZNA


50 min / 100 PLN


TERAPIA

PSYCHOLOGICZNA
 


50 min / 100 PLN


TERAPIA

LOGOPEDYCZNA
 


45 min / 80 PLN


TERAPIA

FIZJOTERAPIA
 


50 min / 100 PLN


TERAPIA

KARMIENIA
 


45 min / 100 PLN


TERAPIA

OPINIA PISEMNA

Wydanie opinii, wskazówek i zaleceń;

60 PLN