Jak wspierać rozwój swojego maluszka?

Pierwszy rok życia to najbardziej istotny okres w życiu człowieka. Ten czas wpływa na kolejne etapy rozwoju człowieka. Dlatego też jakość zmian dotyczących rozwoju psychomotorycznego w pierwszym roku życia powinna być przedmiotem zainteresowania wielu specjalistów, a także znajdować się pod bacznym okiem rodziców.

Prawidłowa integracja sensoryczna podstawą właściwego rozwoju Twojego dziecka

Mózg rozpoznaje oraz segreguje odbierane wrażenia i bodźce zmysłowe z różnych źródeł, by za ich pomocą zbudować spójny obraz otaczającego świata. W ten sposób kształtuje się też umiejętności czytania, pisania, liczenia – i wiele innych.

Fenomen przywiązania

Zapraszam do lektury pracy zbiorowej, której także jestem współautorką. Publikowane artykuły dotyczą wspierania rozwoju prawidłowej więzi z dzieckiem poprzez kontakt fizyczny, empatyczną komunikację, rozumienie potrzeb dziecka oraz własnych emocji. Zawiera również omówienie trudności, które napotyka rodzina w związku z pojawieniem się dziecka i jego wychowaniem.

Czytaj więcej …