Cennik

KONSULTACJE

Konsultacja psychologa dziecięcego60min./120PLN
Konsultacja logopedy wczesnej interwencji60min./120PLN
Konsultacja trudności w karmieniu60min./150PLN

TERAPIA

Terapia Integracji Sensorycznej50min./80PLN
Terapia logopedyczna30min./50PLN
Terapia logopedyczna45min./70PLN
Terapia ręki50min./80PLN
Terapia zaburzeń funkcji oralnych związanych z przyjmowaniem pokarmów
50min./90PLN

INNE

Masaż Shantali niemowląt
(nauka masażu w grupie do 4.-6. par: dziecko + opiekun lub przyszli rodzice; 3 spotkania w tym instruktaż pielęgnacji niemowląt)
3*60MIN./400PLN
(za parę)
DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA
pisemna opinia
wywiad kliniczny z Rodzicami i analiza dokumentacji medycznej, psychologiczno – pedagogicznej;
obserwacja kliniczna dziecka (2 spotkania);
opracowanie i omówienie wyników diagnozy z Rodzicami.
4*60MIN./320PLN+50PLN
DIAGNOZA FUNKCJONALNA PEP-R E. SCHOPLERA
(dla dzieci w wieku 6m.ż. do 7 r.ż.)

wywiad kliniczny z Rodzicami, analiza dokumentacji medycznej, psychologiczno – pedagogicznej;
ocena poziomu rozwoju dziecka wg Skali Rozwoju i Skali Zachowań (1 – 2 spotkania);
opracowanie wyników badania oraz wykreślenie szczegółowego profilu;
omówienie wyników diagnozy funkcjonalnej z Rodzicami i przekazanie pisemnego sprawozdania wraz z zaleceniami.
4*60 MIN./400PLN
DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA
pisemna opinia
(opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, zaburzenia komunikacji)

wywiad kliniczny, analiza dokumentacji medycznej, psychologiczno – pedagogicznej;
ocena sprawności aparatu artykulacyjnego;
badanie/ ocena słuchu fonemowego;
obserwacja gotowości komunikacyjnej dziecka;
badanie umiejętności komunikacyjnych i językowych dziecka;
omówienie wyników diagnozy z Rodzicami i przekazanie pisemnej opinii.
3*60MIN./240PLN+50PLN
DIAGNOZA ZABURZEŃ KARMIENIA/ wybiórczości pokarmowej 1*60MIN./150PLN
WIZYTA KONTROLNA-MONITORING ROZWOJU DZIECKA
(spotkanie kontrolne; obserwacja postępów w rozwoju dziecka wg udzielonych zaleceń/ wskazówek)
1*60 MIN./100PLN
DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – dzieci do 4 lat
pisemna opinia
wywiad kliniczny i analiza rozwoju dziecka + analiza dokumentacji specjalistycznej/ medycznej;
ukierunkowana obserwacja funkcjonowania sensoryczno – motorycznego dziecka;
opracowanie wniosków w formie pisemnej opinii;
omówienie wyników diagnozy z Rodzicami + zalecenia terapeutyczne.
4*60MIN./350PLN+50PLN
DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – dzieci powyżej 4 lat
pisemna opinia
wywiad kliniczny i analiza rozwoju dziecka + analiza dokumentacji medycznej/ psychologiczno – pedagogicznej dziecka;
przeprowadzenie Obserwacji Klinicznej;
przeprowadzenie Testów Południowo – Kalifornijskich;
opracowanie wyników w formie pisemnej opinii;
omówienie wyników diagnozy z Rodzicami + zalecenia terapeutyczne.
4*60MIN./320PLN+50PLN