Zapisy na szkolenia

Wybierz Szkolenie (wymagane)

Imię i nazwisko (wymagane)

Data urodzenia (wymagane)

Miejsce urodzenia (wymagane)

Miejsce zamieszkania (wymagane)

Wykształcenie (wymagane)

Zawód wykonywany (wymagane)

Miejsce pracy (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Informacje dodatkowe

[Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych w związku z organizowanym szkoleniem przez administratora danych – Gabinet Terapii Dziecięcej Sensuum Renata Ulman-Bogusławska z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Skoroszewska 5/100, w celach związanych z przeprowadzaniem zapisów i organizacją szkolenia. Zostałam/em pouczony o dobrowolności podania danych oraz prawie dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadoma/y, iż, zgodnie z przepisami ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późna. zm.) moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.]