Szkolenia

Organizuję specjalistyczne szkolenia prowadzone przez profesjonalistów-praktyków, skierowane do osób na co dzień pracujących z dziećmi.
Z oferty mogą skorzystać: rehabilitanci, fizjoterapeuci, psychologowie, logopedzi, pedagodzy, pielęgniarki, położne, specjaliści pracujący w żłobkach, studenci, rodzice.
Aktualnie w ramach SENSUUM Kompetencje © polecamy następujące szkolenia:

si_niemowleta7„Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0 – 12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym”.
Termin: 4-5.03.2017r.
Koszt: 450 PLN
Prowadzące: Aneta Giczewska, Renata Ulman-Bogusławska
sensomotoryczna2„Małe dziecko z perspektywy integracji sensorycznej. Obserwacja jako element diagnozy. Możliwości wsparcia. Strategie terapeutyczne”.
Termin: 10.2017r. Gdańsk
Koszt:
Prowadząca: Renata Ulman-Bogusławska
logopedia5"Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym"
Termin: 5.02.2017r.
Koszt: 250 PLN
Prowadząca: Marta Baj-Lieder
niemowlak"Diagnoza i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt - nowe podejście"
Termin: 25.03.2017 r.
Koszt: 450 PLN
Prowadząca: dr Mira Rządzka
logopedia_niemowl"Nie patrzy, nie słucha, nie mówi - diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych"
Termin: 11.03.2017 r.
Koszt: 400 PLN
Prowadząca: dr Marzena Machoś
Logo Szkoły Terapii Karmienia„Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym”.
Termin: 5.11.2017r. Warszawa, 10.2017r. Gdańsk
Koszt: 380 PLN
Prowadzące: Marta Baj-Lieder, Renata Ulman-Bogusławska
Jakiś tekst "Terapia logopedyczna małego dziecka z autyzmem”.
Termin: 21.01.2017r.
Koszt: 250 PLN
Prowadząca: Joanna Wójtowicz-Pałasz
terapia_psych„Metody pracy i strategie terapeutyczne w mutyzmie wybiórczym”.
Termin: 22.01.2017r.
Koszt: 250 PLN
Prowadząca: Agnieszka Leśniak-Stępień

 Warunki uczestnictwa

Zgłoszenia na szkolenia przyjmuję jedynie w formie wypełnionego i wysłanego formularza.

Wpłatę zaliczki dokonujemy w terminie 3 dni od daty przekazania formularza zgłoszeniowego przelewem na konto nr: 13 1140 2004 0000 3202 3151 5751
Brak wpłaty zaliczki powoduje skreślenie z listy uczestników.
Pozostałą część opłaty wnosimy na 21 dni przed szkoleniem.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia:
– na 14 dni lub więcej przed szkoleniem zwracamy całość wniesionej opłaty,
– na 14 i mniej dni kalendarzowych zwracamy 50 % wniesionej opłaty,
W przypadku braku informacji o rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenie nieobecności na 7 i mniej dni przed szkoleniem – nie zwracamy wniesionych wpłat.
Rezygnacji ze szkolenia należy dokonać w formie pisemnej na adres e-mail: renata@sensuum.pl
Ceny szkoleń obejmują: koszt organizacji, wynagrodzenie dla prowadzącego, certyfikaty, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Zapisy na szkolenia